Презентација на резултати „Одговорни пред Одговорностите“


Големина на фонт

Во рамките на иновативната иницијатива „Одговорни пред Одговорностите-2“, граѓанската организација Бравура Кооператива, Делчево ќе одржи завршен настан Презентација на резултати „Одговорни пред Одговорностите-2“.  Целта на настанот е презентација на резултати од иницијативата.

 

КОГА

од: 06-04-2023 12:00

до: 06-04-2023 14:00

КАДЕ

Kанцеларија на Бравура Кооператива, Делчево / Zyra e Bravura Kooperativa, Dellçevë / Оffice of Bravura Cooperative, Delchevo

Останати настани

Завршна прес конференција и панел дискусија ,, Да се реализира ветеното“

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

07-04-2023

Презентација на резултати „Одговорни пред Одговорностите“

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

06-04-2023

Тркалезна маса „Зона на Млади“

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

05-04-2023