Презентација на резултати „Одговорни пред Одговорностите“


Големина на фонт

Во рамките на иновативната иницијатива „Одговорни пред Одговорностите-2“, граѓанската организација Бравура Кооператива, Делчево ќе одржи завршен настан Презентација на резултати „Одговорни пред Одговорностите-2“.  Целта на настанот е презентација на резултати од иницијативата.

 

КОГА

од: 06-04-2023 12:00

до: 06-04-2023 14:00

КАДЕ

Kанцеларија на Бравура Кооператива, Делчево / Zyra e Bravura Kooperativa, Dellçevë / Оffice of Bravura Cooperative, Delchevo

Останати настани

Развој на концептот на мониторирање изборни ветувања: Промотивен настан со локалните самоуправи

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

03-10-2023

Бранч за алумни - „Загрејте се. Избори се ближат!“

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

30-09-2023

(EN) Presentation of main findings: Youth and use of personal data on internet

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

13-06-2023