Пикник: „Дојди на пикник“


Големина на фонт

Во рамки на иновативната иницијатива „Што е (не)сработено?“, Центарот за младински активизам Крик ќе организира завршен настан насловен “Дојди на пикник“. Настанот е од јавен карактер, а на истиот учество ќе земат претставници од невладините организации, општината, лица со попреченост и заинтересирани граѓани на Општина Кисела Вода. Целта на овој настан е на понепосреден начин да се запознаеме со потребите на лицата со попреченост, да се развие дијалог, но и да се запознаеме што е она што општината го работи за олеснување на нивниото секојдневие.

КОГА

од: 30-03-2023 12:00

до: 30-03-2023 15:00

КАДЕ

Парк Македонија, Кисела Вода / Parku Maqedonia, Kisella Vodë / Park Macedonia, Kisela Voda

Останати настани

Завршна прес конференција и панел дискусија ,, Да се реализира ветеното“

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

07-04-2023

Презентација на резултати „Одговорни пред Одговорностите“

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

06-04-2023

Тркалезна маса „Зона на Млади“

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

05-04-2023