Креативна акција: Роденден на дивата депонија ,,Визбегово,, во Шуто Оризари


Големина на фонт

Во рамките на иновативната иницијатива „Црвен картон за дивите депонии во Шуто Оризари “, граѓанската организација Инјицијатива за развој и инклузија на заедниците ИРИЗ организира Креативна акција насловена како: Роденден на дивата депонија ,,Визбегово,,. Целта на настанот е преку креативна акција да се подигне свеста на градските власти за потребата од расчистување на дивата депонија која што се наога во самата општина и која што преставува голем проблем за здрава околина и здрав живот на граѓаните на општина Шуто Оризари.

КОГА

од: 23-03-2023 12:00

до: 23-03-2023 15:00

КАДЕ

Пред самата дива депонија Визбегово – Општина Шуто Оризари, Ул. Гарсија Лорка / Para deponisë së egër Vizbegovë – Komuna e Shuto Orizarës, Rr. Garsija Lorka / In front of the illegal landfill Vizbegovo – Shuto Orizari Municipality, Street Garcia Lorca

Останати настани

Завршна прес конференција и панел дискусија ,, Да се реализира ветеното“

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

07-04-2023

Презентација на резултати „Одговорни пред Одговорностите“

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

06-04-2023

Тркалезна маса „Зона на Млади“

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

05-04-2023