Кајак тура “Весламе за родова еднаквост“


Големина на фонт

Беса Зиба, мобилизаторката на заедницата во рамки на својата иновативна иницијатива организира кајак тура со цел да лобира за родова еднаквост во нашата држава.

Турата почнува од село Ташмаруништа во 09.00 часот и е предвидено да се стигне во село Глобочица во 12:00 часот. Ова тура ќе трае околу 14 км.

Дел од турата ќе бидат 16 учесници од двете родови.

 

КОГА

од: 21-08-2021 08:00

до: 21-08-2021 13:00

КАДЕ

село Ташмаруништа, fshati Tushmarunishta, village Tushmarunishta - Struga

Галерија

Останати настани

Завршна прес конференција и панел дискусија ,, Да се реализира ветеното“

Мобилизатори на заедницата

07-04-2023

Презентација на резултати „Одговорни пред Одговорностите“

Мобилизатори на заедницата

06-04-2023

Тркалезна маса „Зона на Млади“

Мобилизатори на заедницата

05-04-2023