Кајак тура “Весламе за родова еднаквост“


Големина на фонт

Беса Зиба, мобилизаторката на заедницата во рамки на својата иновативна иницијатива организира кајак тура со цел да лобира за родова еднаквост во нашата држава.

Турата почнува од село Ташмаруништа во 09.00 часот и е предвидено да се стигне во село Глобочица во 12:00 часот. Ова тура ќе трае околу 14 км.

Дел од турата ќе бидат 16 учесници од двете родови.

 

КОГА

од: 21-08-2021 08:00

до: 21-08-2021 13:00

КАДЕ

село Ташмаруништа, fshati Tushmarunishta, village Tushmarunishta - Struga

Галерија

Останати настани

Презентација на Физибилити студија и патоказ за основање на тренинг центар во Државната изборна комисија (ДИК)

Мобилизатори на заедницата

13-10-2022

Презентација на физибилити студија и патоказ за основање на тренинг центар во Државната Изборна Комисија (затворен настан)

Мобилизатори на заедницата

12-10-2022

Академија за јавни политики Модул I: Основи

Мобилизатори на заедницата

30-09-2022