Инфо сесија: Активни мерки и програми за млади


Големина на фонт

Ова информативна сесија е дел од активностите на иновативната иницијатива ,,Искористи ја мерката со информирање ‘’- на мобилизаторот Бошко Софијанов.

На информативната средба ќе присустува претставник од АВРСМ, од Секторот за активни мерки и услуги – Виолета Стојановиќ.

На сесијата ќе бидат презентирани активните мерки и програми кои е се дел од Оперативниот план за 2021 година со фокус на меркте и програмите кои се однесуваат на млади лица. На сесијата учесниците ќе бидат информирани за начините како да искористат некоја од активните мерки и програми и за начинот на аплицирања за некоја од мерките и програмите.

КОГА

од: 07-04-2021 13:00

до: 07-04-2021 14:30

КАДЕ

ZOOM Platform

Галерија

Останати настани

Презентација на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

Мобилизатори на заедницата

23-03-2022

Презентација на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

Мобилизатори на заедницата

22-03-2022

Презентација на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

Мобилизатори на заедницата

21-03-2022