Инфо сесија:Мобилизација на општеството за Реновирање на Центарот за управување со кризи “


Големина на фонт

На 09.11.2021 година (четврток) во просториите на средното економско училиште „Перо Наков“ во Куманово, Фламур Џемаили, мобилизаторот на заедницата ќе организира Инфо сесија со цел да се информираат граѓаните на Куманово и профери кои имаат импакт врз мобилизација  за мерката што ја следи во овие 9 месеци.

КОГА

од: 09-12-2021 17:00

до: 09-12-2021 18:30

КАДЕ

SHMK”Pero Nakov”-Bedinje - Kumanovë

Останати настани

Презентација на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

Мобилизатори на заедницата

23-03-2022

Презентација на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

Мобилизатори на заедницата

22-03-2022

Презентација на Извештајот за влијанието на демографските фактори врз учеството на граѓаните во јавниот живот и едукацијата на гласачите

Мобилизатори на заедницата

21-03-2022