Завршна прес конференција и панел дискусија ,, Да се реализира ветеното“


Големина на фонт

Во рамките на иновативната иницијатива ,, Да се реализира ветеното“, НВО ,,КХАМ“ Делчево ќе организира панел дискусија и завршен ПРЕС за медиумите. Целта е да заедно со граѓанските организации организации учесници на панелот се сумираат резултатите од спроведениот мониторинг на даденото предизборно ветување,, Донесување на стратегија за соработка со ГО 2022-2025“ и мобилизацијата за да даденото ветување се реализира.

КОГА

од: 07-04-2023 12:00

до: 07-04-2023 14:00

КАДЕ

Работна сала при НВО ,,КХАМ“ Делчево / Salla e punës pranë OJQ “KHAM” Dellçevë / Workroom at the NGO "KHAM" Delchevo

Останати настани

Развој на концептот на мониторирање изборни ветувања: Промотивен настан со граѓанските организации

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

11-12-2023

Алумни викенд за Академијата за јавни политики: Етиката и интегритетот во политиката

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

02-12-2023

Мобилизирање на потенцијалот на помалите политички партии за претстојните парламентарни избори

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

24-11-2023