Герила Акција: Црвен картон за дивите депонии во Шуто Оризари


Големина на фонт

Во рамките на иновативната иницијатива „Црвен картон за дивите депонии во Шуто Оризари“, граѓанската организација Инјицијатива за развој и инклузија на заедниците ИРИЗ организира герила акција. Целта на настанот е преку креативна акција да се подигне свества на градските власти за потребата од расчистување на дивата депонија која што се наога во самата општина и која што преставува голем проблем за здрава околина и здрав живот на граѓаните на општина Шуто Оризари.

КОГА

од: 14-03-2023 12:00

до: 14-03-2023 14:00

КАДЕ

Пред главен влез на Град Скопје / Para hyrjes kryesore të Qytetit të Shkupti / In front of the main entrance of the City of Skopje

Останати настани

Развој на концептот на мониторирање изборни ветувања: Промотивен настан со локалните самоуправи

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

03-10-2023

Бранч за алумни - „Загрејте се. Избори се ближат!“

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

30-09-2023

(EN) Presentation of main findings: Youth and use of personal data on internet

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

13-06-2023