Герила Акција: Црвен картон за дивите депонии во Шуто Оризари


Големина на фонт

Во рамките на иновативната иницијатива „Црвен картон за дивите депонии во Шуто Оризари“, граѓанската организација Инјицијатива за развој и инклузија на заедниците ИРИЗ организира герила акција. Целта на настанот е преку креативна акција да се подигне свества на градските власти за потребата од расчистување на дивата депонија која што се наога во самата општина и која што преставува голем проблем за здрава околина и здрав живот на граѓаните на општина Шуто Оризари.

КОГА

од: 14-03-2023 12:00

до: 14-03-2023 14:00

КАДЕ

Пред главен влез на Град Скопје / Para hyrjes kryesore të Qytetit të Shkupti / In front of the main entrance of the City of Skopje

Останати настани

Завршна прес конференција и панел дискусија ,, Да се реализира ветеното“

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

07-04-2023

Презентација на резултати „Одговорни пред Одговорностите“

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

06-04-2023

Тркалезна маса „Зона на Млади“

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

05-04-2023