„Како млади луѓе, имаме одговорност да бидеме активни и да се бориме за постигнување на заедничките цели што ќе овозможат подобар живот во нашите општини“
Прочитајте повеќе за заложбите на мобилизаторката Мартина Јачевска!

Галерија