Легенда:
иницијативи кои се спроведуваат од мобилизатори
иницијативи спроведувани од страна на политичките подмладоци

Иницијативи кои што се спроведуваат

Жена, маж или човек?/Јас сум жена, не сум само бројка!

види детали
Кажи не на коцкањето!

види детали
УНЕСКО на дланка

види детали
Зголемување на свеста кај младите за иницијативите за самовработување

види детали
Недостаток на акција од страна на надлежните институции за спречување на нелегалното сечење на планината Јабланица / Ѝ требаш на Јабланица

види детали
Струга се грижи

види детали
Мали и диви депонии во Струга

види детали
Поголема застапеност преку Комисијата за меѓуетнички односи

види детали