Легенда:
иницијативи кои се спроведуваат од мобилизатори
иницијативи спроведувани од страна на политичките подмладоци

Иницијативи кои што се спроведуваат

4F = згрижувачко семејство = фер семејство

види детали
Квалитетно образование

види детали
Кучиња скитници: од површни до одржливи решенија

види детали