Легенда:
иницијативи кои се спроведуваат од мобилизатори
иницијативи спроведувани од страна на политичките подмладоци

Иницијативи кои што се спроведуваат

Субвенционирање на социјални придонеси

види детали
ЗА / ПРОТИВ отворена листа!

види детали
Совет за млади-надеж за млади

види детали
Потребите на младите од Гостивар - Гласот на младите

види детали