Иницијатива за подобри услови за живот и подобрување на животната средина во ромската заедница во Општина Кочани, (декември)