Дали е зголемен бројот на контењери за селекција на отпад во општина Босилово (фебруари)