Дали е зголемен бројот на контејнери за селекција на отпад во општина Босилово (април)