Охрид 2024 година

Оваа 2И ќе помогне во идентификување на приоритетите и проблемите со кои се соочуваат младите во Охрид. Наодите ќе бидат искористени за подготовка на младинската програма на партијата за локалните избори. Клучните активности вклучуваат:: дискусии и работилници во кои ќе бидат вклучени повеќе од 60 млади луѓе, истражување, подготовка на документ со наодите и можни предлози за подобрување на животот на младите, кои се планира да бидат вклучени во програмата за партиските локални избори во Охрид