Отворени листи – мојот глас за мојот претставник во парламентот

Оваа иновативна иницијатива ќе ја подигне свеста и ќе предизвика дискусија меѓу граѓаните за отворените листи и ќе предложи измени во Изборниот законик во таа насока.
Иницијативата по пат на истражување ќе го испита знаењето на граѓаните во врска со отворените листи и ќе го осознае нивното мислење за воведување на отворени листи за следните локални избори. Ќе се организираат дополнителни дискусии со пратеници, претставници на подмладоците на политичките партии, граѓански организации, членови на работната група во рамките на Министерството за правда, Државната изборна комисија, коишто ќе бидат поканети да споделат повеќе информации за концептот на отворени листи. Сите активности во рамките на иницијативата, вклучително и консолидиран извештај од истражувањето и реализирани дискусии / состаноци, ќе бидат промовирани на социјалните медиуми.