Отворање на Школата во Речица

Предмет на оваа иницијатива е изградба на Основно училиште во Речица, општина Тетово. Оваа активност е дел од владината програма под образование, иако беше дел од претходната програма на владата (2016-2020). Некои градежни активности се започнати два месеци пред парламентарните избори од јули 2020 година, но досега нема преземено чекори од страна на релевантните органи и сите работи се стопирани. 2I ќе се вклучи со локалните засегнати страни (вклучувајќи родители, наставници, граѓанско општество, власти за образование, итн.) И ќе ја подигне нивната свест за даденото ветување. Ова ќе се направи преку различни активности како што се: кампања за социјални медиуми, герилски акции, промотивно видео и интерактивни и инклузивни дискусии со различни засегнати страни.