Од млади за млади

Оваа иницијатива се осврнува на ограничените можности и механизми за младинско учество во Општина Крушево. Иницијативата ќе го проучи недостатокот на можности за младите луѓе да учествуваат во процесите на донесување одлуки како и ниското ниво на социјална инклузија. Процесот на имплементација ќе вклучува вмрежување и соработка за зголемување на социјалната кохезија и активизам, млади луѓе кои ќе работат заедно за да дизајнираат каталог со специфични предлог-проекти што ќе ги презентираат пред општинските власти, младински политики дизајнирани од страна на младите преку процес на консултации и работилници и зголемен активизам кон лобирање за вклучувањето во изборната програма на кандидатот за градоначалник на Крушево.