Кажи не на коцкањето!

Оваа иновативна иницијатива ќе ги претстави промените во Законот за игрите на среќа и за забавните игри.
Целта на оваа иницијатива е да ги мобилизира граѓаните да преземат дејствија и да извршат притисок врз надлежните органи да ги отстранат објектите за коцкање на најмалку 500 метри оддалеченост од училиштата и верските објекти. Активностите во иницијативата ќе имаат за цел да ги информираат граѓаните за ветувањата дадени од владината програма и исто така да ја подигнат свеста за негативното влијание на коцкањето врз струшката младина.