Гласам, значи постојам

Оваа иницијатива има за цел да ја подигне свеста кај младите за релевантноста и важноста на нивниот глас, да ги информира зошто е важно активно да се вклучат во процесите на локално ниво, како да донесат информирана одлука и како да ги оценат изборните програми за нивната локална заедница. Наодите од иницијативата ќе бидат споделени со политичката партија и ќе се користат во идентификувањето на најдобриот пристап за допирање до младите за време на кампањата за локалните избори.