3. Колку од предвидените инвестиции започнале во периодот јануари-февруари 2021