1. Реализирани активности кои треба да доведат до отворање на граничниот премин Маркова нога на границата со Република Грција