1. Вкупен број на млади до 23 години со средно образование кои работат во производство и на кои им е исплатен месечен додаток согласно мерката од Владата.