1. Број на млади кои ја користат Европската младинска картичка