Иновативни иницијативи спорведени од страна на Мобилизаторите на заедницата