Мобилизација на заедницата во Тетово, декември 2022 г.