Документ: Преглед на наоди и заклучоци: Мешана слика за родова еднаквост во контекст на локалните избори во 2021 година

Линк до документот: Притисни тука