Документ: Мешана слика за родова еднаквост во контекст на локалните избори во 2021 година: Преглед на наоди, заклучоци и препораки

Линк до документот: Притисни тука