Документ: Заклучоци од спроведениот мониторинг на мерките во рамки на Програмата на Влада 2021

Линк до документот: Притисни тука