Активности

Сите

STRENGTHENED INSTITUTIONS CONDUCT FAIR AND EFFICIENT ELECTION PROCESSES

Town Hall Discussion

Академија за јавни политики

Истражувачки и аналитички центри

Мобилизатори на заедницата

Обука за мобилизатори на заедницата

14-02-2020

Академија за Јавни Политики

07-02-2020 16:00

Обука за менторите

25-01-2020 10:00

Национално истражување за политики насочени кон граѓаните

22-01-2020 00:00