Усвоен Стратешкиот план на Државна изборна комисија за 2021-2024!

Strengthened Institutions Conduct Fair and Efficient Election Process

На 6-тата сесија, Државната изборна комисија (ДИК) го усвои новиот Стратешки план за 2021-2024 година. Имплементација на ефикасен изборен процес и овозможување континуирана поддршка за сите учесници во изборите, се само дел од поставените цели на Стратешкиот план на ДИК за следните четири години.

Швајцарија го поддржа целокупниот процес и продолжува со својата поддршка на земјата за унапредување на изборните реформи.

Во прилог е линкот до новиот Стратешки план на Државната изборна комисија.

DIK – Strateski plan 2021-2024