Обликување на иднината на политиката: Работилница во Маврово отвара пат за помалите политички партии на изборите во Северна Македонија во 2024 година

Зајакнати институции спроведуваат фер и ефикасни изборни процеси, Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата, Мобилизатори на заедницата, Настани, Работилници и обуки

Под покровителство на проектот ,,Поддршка на изборни реформи во Северна Македонија’’, финансиран од Владата на Швајцарија и спроведуван од Меѓународната фондација за изборни системи (ИФЕС), на 24 и 25 ноември 2023 година во Маврово се одржа значајна работилница. Овој настан, насловен ,, Мобилизирање на потенцијалот на помалите политички партии за претстојните парламентарни избори’’, означува клучен чекор во поттикнувањето на создавање динамичен и разновиден политички пејзаж во Северна Македонија.

Работилницата ја водеше Лолита Чигане, истакната меѓународна експертка за политички партии. Нејзиното ангажирање во проектот е клучно кон зајакнувањето на капацитетот на политичките партии за креирање ефективни политики и изборни кампањи. Фокусот беше во обезбедувањето клучни принципи за формулирање позиции, микротаргетирање, испраќање пораки и комуникациски стратегии – суштински за парламентарните избори во 2024 година.

Најважните моменти од овие два дена беа:

Поздравно обраќање, поставување на патот за заедничко учење и интеракција Дискусии за сегашните и идните улоги на ИФЕС во поддршката на помалите политички партии.

Содржајни сесии за клучната улога на малите политички партии во зајакнувањето на демократијата и политичката различност Практична обука за изготвување политички програми што ќе допрат до гласачите.

Техники за ефективно комуницирање партиски платформи и идеи Акцент врз внатрепартиската демократија и диференцирање од најголемите парламентарни партии.

Работилницата кулминира со заклучни забелешки и рефлексии врз стекнатите сознанија и идните планирања.

Овој настан означува значајна пресвртница кон зајакнувањето на помалите политички партии за можат да играат повлијателна улога во политичката арена во Северна Македонија, отворајќи го патот за поинклузивен и порепрезентативен изборен процес.

Обликување на иднината на политиката: Работилница во Маврово отвара пат за помалите политички партии на изборите во Северна Македонија во 2024 година

Галерија