Информативен штанд на плоштадот во Гостивар

Јавни настани, Мобилизатори на заедницата

На 22 и 23 јуни мобилизаторот на заедницата Ajdogan Demiri имаше поставено информативен штанд на плоштадот во Гостивар.
Целта на оваa активност беше граѓаните да се информираат повеќе за начинот на кој може да аплицираат за користење на ветената мерка во програмата на Владата која гласи „Продолжување на субвенционирањето на придонесите за фирмите што ќе ги зголемат платите на своите вработени од 600 до 6000 денари“.
Намерата на Ајдоган беше да ги мобилизира работодавците со цел да ги информира за можноста да ги зголемат платите на своите вработени, а притоа да им бидат платени придонесите за тоа зголемување.
   

Галерија