Анализа на Кандидатските листи - Парламентарни избори 2020

Истражувачки и аналитички центри

Во пресрет на Предвремените парламентарни избори 2020, во рамки на проектот „Поддршка на изборни реформи“, ИФЕС подготви детална анализа на поднесените кандидатските листи. Анализата дава преглед на кандидатските листи  низ призмата на општествена и политичка вклученост.

На следниот линк е целата Анализа Candidate List Analysis MK

 

 

Галерија